Eis Kontaktdonneen

7, rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg

Equipe am Sekretariat vun der FNSP

Patrick Muller

Patrick Muller

Secrétaire administratif

TEL: 28 55 64 - 20

Aarbechtszäiten :
Méindes : 8h00 - 12h00 an 13h00 - 17h00

Dënsdes : 8h00 - 12h00 an 13h00 - 17h00

Mëttwochs : 8h00 - 12h00 

Donneschdes : 8h00 - 12h00

Freides : 8h00 - 12h00 an 13h00 - 17h00